LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ


       Hãy làm lần lượt các đề theo thứ tự tăng dần. Đọc và làm lại các câu sai vào vở

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 01

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 01

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  04:31 13/05/2023
 •  Đã xem: 346
 •  Bình luận: 0
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 02

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 02

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  04:42 13/05/2023
 •  Đã xem: 121
 •  Bình luận: 0
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 03

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 03

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  04:52 13/05/2023
 •  Đã xem: 83
 •  Bình luận: 0
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 04

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 04

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  04:56 13/05/2023
 •  Đã xem: 61
 •  Bình luận: 0
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 05

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 05

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  05:00 13/05/2023
 •  Đã xem: 46
 •  Bình luận: 0
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 06

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 06

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  05:55 13/05/2023
 •  Đã xem: 35
 •  Bình luận: 0
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 07

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 07

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  05:59 13/05/2023
 •  Đã xem: 29
 •  Bình luận: 0
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 08

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 08

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  06:08 13/05/2023
 •  Đã xem: 18
 •  Bình luận: 0
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 09

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 09

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  06:11 13/05/2023
 •  Đã xem: 15
 •  Bình luận: 0
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 10

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THÔNG HIỂU DỄ GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TÔT NGHIỆP, ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ- ĐỀ SỐ 10

  Tạo website thi online với tên miền riêng của thầy/cô để toàn quyền quản lí lớp học, nhóm học sinh, ra đề, xuất dữ liệu,...LH: 0978.970.754
 •  40 câu hỏi
 •  15 phút
 •  06:17 13/05/2023
 •  Đã xem: 22
 •  Bình luận: 0
TOP THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Lê Tuệ Dương PT Triệu Sơn
Lê Đình Quân Trường Tĩnh Gia 1
demo3 Trường THPT Triệu Sơn 1
Lê Việt Anh THPT Chu Văn An
Nguyễn Lê Minh Nguyên phổ thông Triệu Sơn
Hoàng Trung Kiên Phổ Thông Triệu Sơn
Hoàng Sỹ Minh Hoàng Phổ Thông Triệu sơn
Thành nguyễn Phổ Thông Triệu Sơn
Lê Thị Linh Trang PTTS
Nguyễn Bảo Anh Thư Phổ Thông Triệu Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây